Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Publikacijos

 1. Alfonsas Ambraziūnas. Monografija 1971 „Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai“. Leidykla „Vaga“.
 2. A. V. Ambraziūnas. /Latvių kalba/. Trumpi biografiniai duomenys, darbų sąrašas. Leidykla „Telnieciba istade“, Riga, 92, psl. 346. Iliustracijos psl. 334. S. Červonaja.
 3. S. Červonaja. „Lietuvių meno ryšiai“ 1997, psl. 237. A. Ambraziūnas psl. 22.
 4. „Tiesa“, „Pergalė prieš teroro jėgas“. 1974-09-28, Iliustracija. Apie skulptorių A. Ambraziūną. Aut. R. Jurėnaitė.
 5. „Komjaunimo tiesa“. „Statomas didingas monumentas“. Apie skulptorių A. Ambraziūną, IX forto memorialo statybą. 1983-07-12, Su iliustracijomis. Aut. J. Malašauskas.
 6. Laikraštis „Tarybų Lietuva“. Straipsnis „Kad prašnektų akmenys…“ Apie skulptorių A. Ambraziūną. 1972-01-15. Su portretu. Aut. V. Atavina.
 7. Laikraštis „Literatūra ir menas“. 1976-02-13, Su iliustracijomis. „Saulė eina ratu“. Apie IX forto memorialą ir jo autorius skulptorių A. Ambraziūną, architektus G. Baravyką ir V. Vėlių. Rašo A. Žemaitytė.
 8. Žurnalas „Tvorčestvo“ 1980. Nr. 2. Rusų k. „Litovskaja skulptura sevodnia“. I. Svetlov. psl. 7-12. Apie skulptorių A. Ambraziūną ir kt. Iliustracijos.
 9. Žurnalas „Nemunas“. 1977. Nr. 7 (124). „Žemė bunda“. Apie skulptorių A. Ambraziūną ir IX fortą. psl. 28-31. Aut. G. Valančiūtė.
 10. „Vakarinės naujienos“. Nr. 70 (5875), 1977-03-25, Straipsnis „Apie žmonių ir žemės atmintį“. Reportažas iš skulptoriaus A. Ambraziūno dirbtuvės. Aut. D. Vaupšienė.
 11. Knyga „Sovietskaja skulptūra `77“. Portretai „Odochotvorionoe tvorčestvo“. A. Mačiuika. Apie skulptorių A. Ambraziūną. psl. 118-125. Rusų k. Iliustracijos.
 12. „Literatūra ir menas“, 1969-11-09, Straipsnis „Gėrio ir grožio beieškant“. Aut. V. Vildžiūnaitė. Apie skulptorių A. Ambraziūną. Iliustracijos.
 13. Žurnalas „Kultūros barai“ 1965. Nr. 2. Straipsnis „Pas skulptorių“. Apie skulptoriaus A. Ambraziūno kūrybą. Iliustracijos. psl. 24–25.
 14. Žurnalas „Kultūros barai“ 1973-11-15, (107), psl. 6–15. „Nuo dalelių iki monumento“. Aut. E. Pranckūnas, apie skulptoriaus A. Ambraziūno kūrybą.
 15. Svetlov I. „Sovremennost v Tvorčestve molodych skulptorov“. Apie skulptoriaus A. Ambraziūno ir kt. kūrybą. „Iskustvo“, 1978, Nr. 1, psl. 18-20. Rusų kalba. Iliustracijos.
 16. Pavlov I. „Otvergaja štampy“. Pabaltijo menas visasąjunginėje parodoje. Skulptoriaus A. Ambraziūno ir kt. darbų iliustracijos. „Iskustvo“ 1968. Nr. 6, psl. 4-17.
 17. I. Svetlov. „Skulpturnij portret“. Apie lietuvių skulptorių A. Ambraziūną ir kt. Iliustracijos. „Nauka“, 1968, psl. 96, AN SSSR Istorijos ir meno institutas prie Kultūros ministerijos. Bibliografija psl. 86–87. Rusų kalba.
 18. „Černovyj Štandar“ lenkų k. 1958, Nr. 50 (1485) „Pšed skirovanjiem v žyce“. „Praca“. Apie skulptoriaus A. Ambraziūno diplominį darbą.
 19. „Pravda“ 1984-07-06, 4 psl. „IX fort promnit“. D. Šniukas ir D. Vornikovas apie IX forto memorialo atidarymą. Rusų k.
 20. Žurnalas „Smena“ 1965, Nr. 6 (908). Vilniaus mozaika – „Sloznost prostoty“. N. Rakitina apie skulptorių A. Ambraziūną ir kitus jaunus dailininkus. Iliustracijos.
 21. Žurnalas „Kultūros barai“ Nr. 4 (220). „Du skulptoriai du monumentalistai“, psl. 19-22. Apie skulptorius A. Ambraziūną ir B. Vyšniauską. Aut. A. Kynas, G. Kliaugienė.
 22. Laikraštis „Gimtasis kraštas“ 1971-05-20, Nr. 21 (225). Trumpi duomenys apie skulptorių A. Ambraziūną. Iliustracijos.
 23. Žurnalas „Švyturys“. 1978-12, Nr. 24., psl. 13–15. Tomas Sakalauskas. Str. „Kelias per mirusiųjų lauką su trimis sustojimais“. Iliustracijos. Genplanas IXF, paminklas, fragmentai apie IX forto memorialą ir skulptorių A. Ambraziūną.
 24. „Pergalė“ žurnalas 1970, Nr. 6. Apie skulptorių A. Ambraziūną. Darbų iliustracijos, trumpa anotacija apie skulptorių. Psl. 49–52.
 25. Laikraštis „Tiesa“ 1970-08-22, Nr. 194 (8875). Konkurso baigmė – IX forto memorialas. A. Rasteika apie skulptorių A. Ambraziūną, architektą G. Baravyką, V. Vėlių. Straipsnis „Kelias“ – interviu su skulptorium A. Ambraziūnu.
 26. Žurnalas „Švyturys“, 1983-12, Aut. J. Baušys. „Paminklas šalia mirties lauko“. psl. 15–17. Iliustracijos.
 27. Žurnalas „Statyba ir architektūra“, 1984, Nr. 8. „IX forto memorialas“. J. Biržis.
 28. Laikraštis „Literatūra ir menas“, 1984-03-03, „Bėgantis laikas“. A. Žemaitytė.
 29. Laikraštis „Tiesa“, 1970-08-22, „Kelias“.
 30. Laikraštis „Kauno tiesa“, 1984-06-15, „Kančios ir kovos paminklas“. R. Vaitkūnaitė.
 31. „Pradėta IX forto memorialo statyba“. 1975-11-25, laikraštis „Tiesa“.
 32. „Prisimename praeitį dėl ateities“. 1984-06-15, laikraštis „Kauno tiesa“.
 33. Žurnalas „Nemunas“. – „Žemė kalba“. 1977, Nr. 7. G. Valančiūtė.
 34. „Žmonės, būkite budrūs“. 1984-06-15, laikraštis „Kauno tiesa“, A. Balčiūnas.
 35. „Architektūra SSSR“, 1985, Nr. 2. psl. 18–19.
 36. „Iskustvo Litvy“. Leningradas. „Iskustvo“. 1972. Apie IX forto konkursą. psl. 335. S. Červonaja. Rusų k.
 37. „Sojuz Chudožnik“. 1973. „Skulptūra našich dnej“. Apie IX forto memorialą. psl. 196 – Dubovickaja, psl. 365 – Valerijus, psl. 361 – Valerijus. Rusų k.
 38. „Iskustvo liudskich ploščadej“. Leid. „Znanie“. Maskva. 1972. psl. 53. I. Vasiljev, Viaznin.
 39. „Sovietskoje iskustvoznanije `78“. „Voenij memorial“. Šiuolaikinės problemos ir uždaviniai. A. I. Mazaev. psl. 23.
 40. „Tvorčestvo“, 1985, Nr. 5. IX fort. G. Jankevičiūtė. psl. 11–13. Iliustracijos.
 41. N. B. I. „Neve Berliener Iliustriearte“. LSSN 0323-5830 18/85 Jargun 41. Die Zeit im Bild.
 42. „Architektūra SSSR“ 1986, Nr. 6. Chavin ir Rotomski apie IX fortą.
 43. Žurnalas „Bildende Kunst“, 1985., Nr. 4. Iliustracijos.
 44. Žurnalas „Pergalė“, 1987-04, Pokalbis su skulptorium A. Ambraziūnu ir architektu G. Baravyku apie skulptūros ir architektūros sintezę.
 45. International biographical centre. Cambridge CB2 3QP, England. Fifteenth edition (15). (Kūrybos ir biografijos duomenys).
 46. „Galiu būti diplomatiškas, bet ne tada, kada kalbama apie meną“. 1995-05-12, „Diena“. Nr. 102 (231). Živilė Kriaučiūnienė.
 47. „Griūvančio ir vėl besikeliančio pasaulio formos skulptoriaus A. Ambraziūno gyvenime ir kūryboje“. „Kauno diena“ 1997-09-24, Nr. 224 (15251), „Kauno diena“ 1997-09-26, Nr. 226 (15253).
 48. „Gilioji kūrybos tėkmė“. „Literatūra ir menas“ 1998-05-20, Irena Kostkevičiūtė.
 49. „Fortas atlaikęs tankus“. „Respublika“. 1998-08-11, Audronė Jablonskienė.
 50. Knyga „Skulptūra“. Vilnius. 1974. Vaga. psl. 6–16.
 51. Knyga „Skulptūra 1975–1990“ 1997. „Aidai“. psl. 16, 28, 34, 46, 167.
 52. IX forto memorialinis kompleksas. Kaunas 1983. Knyga. Architektas Gediminas Baravykas – Kūrybos pulsas. Aut. Rimantas Buivydas. Vilnius UAB „Archiforma“ 2000. psl. 166 – 175.
 53. „Menininkų portretai“ „Skulptorius Alfonsas Ambraziūnas“ Aut. J. Matonis, V. Damaševičius. Lietuvos Kultūros Ministerija. 2005. (LNK televizija).